Kolegoms

Siekiame užmegzti ryšius su praktikais, plėtoti profesinį bendradarbiavimą, dalintis akademine ir profesine patirtimi, ieškoti būdų bendromis jėgomis tirti ir spręsti vaikų kalbos raidos problemas.

 

Tėveliams

Atsakymai į dažniausiai tėveliams kylančius klausimus apie dvikalbystę: dviejų ar daugiau kalbų įsisavinimą, kalbų sąsają, vienos kalbos poveikį kitai ir pan.

Vaikams

IMG 7224 - Copy  Žaismingos
  kalbos terapijos
  priemonė FREPY.

 

6. Kokio amžiaus vaikas turėtų būti „supažindinamas“ su antrąja kalba? Ar reikėtų palaukti, kol susiformuos pirmosios kalbos įgūdžiai, ar kuo greičiau pradėti mokyti antrosios kalbos?

Kalbant apie ankstyvąją vaikystę, sunku tiksliai pasakyti, kada geriausia pradėti mokytis antrosios kalbos. Daugybė vaikų visame pasaulyje sėkmingai įsisavina dvi kalbas nuo pat gimimo, dar daugiau vaikų vieną kalbą įsisavina namuose, o kitos sėkmingai išmoksta mokykloje. Nebūtina laukti, kol susiformuos pirmosios kalbos įgūdžiai, – priešingai, rekomenduotina antrosios kalbos pradėti mokytis ne vėliau kaip sulaukus 6–8 metų Pradėjus antrosios kalbos mokytis vėliau (vėlyvojoje vaikystėje, paauglystėje), neišvengiama pirmosios kalbos akcento kalbant antrąja (nors pati kalbos sistema įsisavinama labai aukštu lygiu).

Kalbant apie abiejų kalbų raidą, svarbiau yra ne vaiko amžius, o aplinkoje girdima kokybiška kalba. Svarbu, kad vaikas kuo dažniau girdėtų abi kalbas, turėtų galimybę vartoti jas kuo įvairesnėse situacijose ir svarbiausia – būtų kiek įmanoma lygiavertiškai lavinamas abiem kalbomis.