Kolegoms

Siekiame užmegzti ryšius su praktikais, plėtoti profesinį bendradarbiavimą, dalintis akademine ir profesine patirtimi, ieškoti būdų bendromis jėgomis tirti ir spręsti vaikų kalbos raidos problemas.

 

Tėveliams

Atsakymai į dažniausiai tėveliams kylančius klausimus apie dvikalbystę: dviejų ar daugiau kalbų įsisavinimą, kalbų sąsają, vienos kalbos poveikį kitai ir pan.

Vaikams

IMG 7224 - Copy  Žaismingos
  kalbos terapijos
  priemonė FREPY.

 

4. Mūsų dvikalbiui sūnui – treji metai. Bendraudami su vaiku, kiekvienas kalbame savo gimtąja kalba. Pastebėjome, kad vaikas kalbėdamas painioja abi kalbas, t. y. tuo pat metu kalba abiem kalbomis. Ar tai – kalbos sutrikimo požymis?

Toks kalbėjimas vadinamas „kodų kaita“. Visi bet kurio amžiaus dvikalbiai kartais taip elgiasi, ir tai nelaikoma kalbos sutrikimu.Ankstyvoje vaikystėje esama įvairių kodų kaitos priežasčių, dažniausia iš jų – nepakankamas vienos kalbos mokėjimas (dvikalbiai vaikai labai retai įgyja abiejų kalbų įgūdžių lygiagrečiai vienodu lygiu).

Kalbėdami vaikai linkę vartoti gerai žinomus žodžius ir ne visada sieja juos su konkrečia kalba, todėl neretai sudaro sakinį iš skirtingų kalbų žodžių.

Kita vertus, tyrimai rodo, kad maži dvikalbiai vaikai yra itin jautrūs pašnekovo kalbos pasirinkimui ir kalbinei kompetencijai. Netgi dvejų metų dvikalbiai vaikai geba prisitaikyti prie pašnekovo ir vartoti jo pasirinktą kalbą. Kalbėdami su tėvais, dvikalbiai vaikai dažnai kaitalioja kalbos kodą (ypač kai abu tėvai laisvai kalba abiem kalbomis): jie palyginti anksti suvokia, kad visada bus suprasti – nepriklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Iki ketverių metų visiškai susiformuoja kalbinė kompetencija, leidžianti vaikui tinkamai pasirinkti kalbą priklausomai nuo pašnekovo ir kalbinės situacijos. Šiuo laikotarpiu dvikalbio vaiko abiejų kalbų žodynas pasiekia reikiamą apimtį, tad vaikas jau geba sklandžiai kalbėti tiek viena, tiek kita kalba, jam nebereikia keisti kodo, kad užpildytų vienos kurios kalbos žodyno spragas.

Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad dvikalbiai vaikai visiškai lengvai išmoksta tinkamai pasirinkti kalbą priklausomai nuo pašnekovo ir kalbinės situacijos. Tai būdinga ne tik normalios kalbos raidos, bet ir turintiems kalbos sutrikimų dvikalbiams vaikams.