Kolegoms

Siekiame užmegzti ryšius su praktikais, plėtoti profesinį bendradarbiavimą, dalintis akademine ir profesine patirtimi, ieškoti būdų bendromis jėgomis tirti ir spręsti vaikų kalbos raidos problemas.

 

Tėveliams

Atsakymai į dažniausiai tėveliams kylančius klausimus apie dvikalbystę: dviejų ar daugiau kalbų įsisavinimą, kalbų sąsają, vienos kalbos poveikį kitai ir pan.

Vaikams

IMG 7224 - Copy  Žaismingos
  kalbos terapijos
  priemonė FREPY.

 

5. Kokios knygos rekomenduojamos norintiems daugiau sužinoti apie (dvikalbių vaikų) kalbos raidos sutrikimus?

Genesee, F., Paradis, J. & Crago, M. (2004). Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning. Baltimore, MD: Brookes. [the 2nd edition will appear in 2011]

Goldstein, B. (Ed.), Bilingual language development and disorders in Spanish-English speakers (pp. 259-286). Baltimore: Brookes.

Roseberry-McKibbin, C. (2002). Multicultural students with special language needs. Oceanside, CA: Academic Communication Associates.